KČT treking Chrudim

Pokyny, přihláška, členské příspěvky

 

Všeobecné pokyny

  • Podrobnosti o odjezdu, ceně apod. získáte na vývěsce ve výloze redakce Chrudimského deníku pod Širokými schody a u vedoucího akce.
  • Na zájezd se každý zájemce přihlašuje u vedoucího zájezdu.
  • Přihláška na zájezd je platná po zaplacení ceny v požadovaném termínu přímo vedoucímu zájezdu nebo po zaslání peněz složenkou na adresu vedoucího.
  • Uzávěrka přihlášek na jednodenní zájezdy je vždy ve středu před termínem zájezdu.
  • Uzávěrka na vícedenní zájezdy je vždy uvedena v propozicích akce, bývá zpravidla měsíc před termínem zájezdu.
  • Na výlety s dopravou vlakem je sraz 20 minut před odjezdem, aby mohla být zakoupena společná jízdenka se slevou.

Stornovací podmínky

  • V případě, že v den uzávěrky přihlášek  nebude naplněn minimální počet účastníků, zájezd se ruší - zaplacené částky budou vráceny.
  • Odhlásí-li se účastník zájezdu 4 dny a méně před dnem odjezdu, zaplacená částka se nevrací, může poslat náhradníka.
  • Odhlásí-li se účastník zájezdu více jak 4 dny před dnem odjezdu, zaplacená částka se vrátí po konečném vyúčtování a po odečtení vynaložených nákladů. Může poslat náhradníka.
  •